GRØNNE CYKELRUTER / GREEN BIKE RIDES

1
469

København er kendt i hele verden for sine fantastiske cykelstier, og det er jeg lykkelig for. Jeg har, siden jeg flyttede hjemmefra, nærmest ikke haft brug for mit kørekort – alle afstande bliver tilbagelagt på jernhesten – også når turen går til Virum og Vedbæk for at besøge familien. Og nu gør Københavns Kommune endnu mere for os grønne trafikanter.

Jeg elsker at cykle. Nej, jeg ELSKER at cykle. Jeg cykler overalt, og hvis jeg ikke har en cykeltur i sigte – som jeg eksempelvis ikke har i dag – cykler jeg tit en tur ‘bare for sjov’. Det er en god måde at opleve byens mange kvarterer på, det er gratis motion, det er miljøvenligt, og det er nemt. Det eneste minus er, at der bliver stjålet så forfærdeligt mange cykler i København, jeg har selv fået stjålet tre på tre år, men jeg er holdt op med at få ondt i maven over det. Min cykel betyder så meget for mig, at jeg lader alle mine sparepenge gå til en ny med det samme, hvis den eksisterende bliver stjålet.

Men dette skal ikke handle om stjåne cykler, det har vi alle prøvet. Det skal handle om grønne cykelruter. Altså, cykelstier, hvor du kan komme fra A til B på en nem og afslappet måde.

Eksisterende-og-planlagt-grønne-cykelruter

Der findes allerede en del af disse grønne cykelstier, og der er planlagt endnu flere. Udover de grønne stier, har både Istedgade og Kingosgade på det seneste fået cykelstier, vi har fået cykelslangen fra Fisketorvet til Bryggebroen – og jeg jublede også, da Dronning Louises Bro for nogle år siden fik en meget bred cykelsti. Men disse gader er jo stærkt trafikerede, og hvis man vil væk herfra, kan man altså benytte sig af de grønne cykelstier.

I øjeblikket findes der 58 km grønne cykelruter i København, og der er fundet penge til yderligere seks km. Desuden er der planer om yderligere 51 km fremadrettet, og erfaringerne viser, at det giver god mening at etablere dem. Fx viser nye tal, at 79 % af københavnerne mener, at det er vigtigt med grønne cykelruter væk fra de store indfaldsveje. Her nyder københavnerne den ekstra plads og de grønne omgivelser, hvor de føler sig trygge i ly fra trafikstøj og luftforurening. Et godt eksempel på brugen af de grønne cykelruter findes på den fire km lange Nørrebrorute. Her cykler fire gange så mange børn på egen cykel i sammenligning med børnene på den nærliggende Jagtvej. (kilde: kk.dk)

Det er da mega optur, at vi går så meget op i gode cykelstier og -ruter til københavnerne. Tænk, hvis alle kun cyklede? Tænk, hvis byen var bilfri, og vejene var superbrede cykelstier med plads til alle? Sådan kommer det naturligvis ikke til at være, men hvis man, som jeg, godt kan lide at komme hurtigt rundt omkring på sin cykel, så kom med ud på de grønne ruter – og glæd dig over, at der kun kommer flere.

Se et udvidet kort over stierne her.

Her er lidt facts om de grønne cykelruter:

København vokser med 10.000 mennesker om året, og andelen af cyklende københavnere vokser også støt. Det skaber et øget pres for en udbygning af byens cykelinfrastruktur. De Grønne Cykelruter giver københavnerne et alternativ til at færdes på cykelstierne ad de stærkt trafikerede gader og aflaster samtidig trængslen på de travle strækninger.

Der findes allerede 58 km Grønne Cykelruter i København, og yderligere 6 km er finansieret. Det er planlagt, at der i overensstemmelse med planen for de Grønne Cykelruter, oprindelig godkendt i af Borgerrepræsentationen i 2000, etableres yderligere 51 km ruter i takt med at der politisk afsættes midler til det.

I 2025 forventes det, at det Grønne Cykelrutenet er færdigudbygget, hvilket betyder i alt 24 Grønne Cykelruter til københavnerne.
Antal cyklister i døgnet:

 • Nørrebroruten 2010: 5600
  Nørrebroruten 2014: 8400 = 50% stigning siden 2010
 • Universitetsruten (Bryggebroen) 2010: 9000
  Universitetsruten (Bryggebroen) 2014: 14.400 = 60% stigning siden 2010
 • Søruten 2010: 5700
  Søruten 2014: 9100 = 60% stigning siden 2010

Til sammenligning

 • Nørrebrogade: 10:36.000, 14: 42600 = 18% stigning siden 2010
 • Torvegade 10: 24.500, 14:29000 = 18% stigning siden 2010

Kilde: kk.dk

/Louise

In English:

Copenhagen is known worldwide for its fantastic bike lanes, and I am so proud of that. And now the City of Copenhagen are planning even more bike lanes for us green bike riders. Currently there are 58 km green cycling routes in Copenhagen and another six kilometers have been funded. Furthermore, there are plans for further 51 km, and experience shows that it makes sense to establish them. For example, new figures show that 79% of the Copenhageners believe it is important to have green bike lanes away from the major roads. Here, the Copenhageners can enjoy the extra space and the green surroundings where they feel safe away from traffic noise and air pollution. A good example of the use of the green cycling routes is the four-kilometer long Nørrebro Route. Here, there are four times as many children on their bikes in comparison with the children at the nearby Jagtvej. (source: kk.dk).

Check this map and find the green cycling routes.

1 COMMENT

 1. […] hvor man drikker den bedste kaffe – og så var I interesserede i indlæg, der handlede om at cykle. I virkeligheden holder I ganske meget af guides til den bedste et-eller-andet-mad. Det kommer vi […]

Comments are closed.