Havhøst inspirerer til blå omstilling i 8 lande

0
11

Den danske organisation Havhøst startede for 10 år siden med at dyrke muslinger på Bølgen ved Kalvebod Brygge; siden da har bevægelsen med ‘regenerativt havbrug’ spredt sig til havbrug i fjorde, bælter og have landet rundet. Men idéen er så god, at den nu spreder sig til hele Østersøen under navnet “Cool Blue Future”.

 

En Blå Fremtid

Iltsvindet i havene tager til, havbunden ligner et goldt månelandskab, og badevandet er fyldt med fedtemøg, der ligger som en dyne over tang og ålegræs. Det har den danske organisation Havhøst fundet en løsning, nemlig regenerativ havdyrkning.

“Havproblemerne findes i hele Østersøen, og selvom vi i Danmark er i gang med at indføre miljø- og klimaafgifter, og skal til at beplante skov og omstille til mere vild natur, er der fortsat alt for lang vej til varige løsninger,” lyder det fra Joachim Hjerl, stifter af den danske organisation Havhøst, der vil skabe mere regenerativ havdyrkning i Østersøen gennem initiativet Cool Blue Future. 

Mere natur under vand

Organisationen Havhøst har i mere end et årti skabt blå åndehuller gennem regenerativ havdyrkning, dvs. dyrkning af fx tang, muslinger og østers, der bringer liv tilbage til dansk farvand – og nu skaber de danske erfaringer inspiration for blå omstilling i 8 andre lande gennem initiativet Cool Blue Future – kort for Community Ocean Farms and Local Business Clusters. Initiativet skal skabe levedygtige virksomheder og netværk, der bygger på småskala regenerativ havdyrkning og oveni kan puste liv i de små kystsamfund i form af forarbejdning, salg og turisme med fokus på blå afgrøder.

“Iltsvind og døde have er et fælles problem, vi har i Østersøregionen og mange andre steder i Europa. Desværre er vi også fælles om, at de politiske tiltag går for langsomt. Det er fortvivlende at være vidne til, ikke mindst når en af løsningerne har været her hele tiden: Den regenerative havdyrkning, hvor man dyrker marine afgrøder som østers, tang og muslinger, kan på en og samme tid genopbygge de marine økosystemer og give os mad på bordet. Lige nu ser vi måned for måned forværringer i havmiljøet, som ikke kan vente til 2030 – der er brug for løsninger, der gør en forskel lige nu,” siger Joachim Hjerl fra Havhøst, der gennem flere end 10 år har arbejdet for, at havet igen kan få liv gennem dyrkning af regenerative blå afgrøder.

Succes’en med dansk tang

I modsætning til det traditionelle landbrug på land, der trækker store veksler på miljø og omgivelser, er der kun godt at sige om den regenerative havdyrkning. Havhøst har maritime nyttehaver over hele Danmark, som er foreninger, der dyrker tang, muslinger og østers i deres flydende haver i havet. I København ved Kalvebod Bølge inviterer Havhøst også skoleelver til undervisning i regenerativ havdyrkning, prøvetagning og madlavning fra den muslingefarm og tangmark, der gemmer sig under vandet i Københavns Havn.

Internationale partnerskaber

Samme med frivillige havbønder sikrer Havhøst, at man ved dyrkning af østers, muslinger og tang kan forbedre det lokale havmiljø og få mad på bordet på samme tid. Bevægelsen har gennem årene spredt sig som ringe i vandet, både til frivillige havbønder ved danske kyster, men også til institutioner og lokale kystfiskere rundt om Østersøen, bl.a. finske Aktion Österbotten, der er med i Cool Blue Future.

“I Finland har vi et helt andet havmiljø og langt fra de samme kulturelle og lovgivningsmæssige rammevilkår som i Danmark. Men vores grundproblem er det samme: Havet er i ubalance, og klimaforandringerne vil yderligere forværre situationen for vandmiljøet i vores unikke indlandshav. Vi er meget inspireret af, hvordan Havhøst i Danmark har formået at opbygge en bevægelse med fokus på regenerativ havdyrkning, der kan samle lokale frivillige kræfter, uddannelsesinstitutioner og virksomheder i en fælles bestræbelse på at komme havet til udsætning ved at producere fødevarer. Vi er i gang med at tage de første små skridt på rejsen, og drømmer om at nå hen til et sted, der ligner Havhøst i Danmark,” fortæller Jonas Harald, Aktion Österbotten i Finland.

Hvad er Cool Blue Future?

Bølgen af regenerativ havdyrkning, som startede i Danmark for 11 år siden, har formået at inspirere organisationer i 8 andre lande, nemlig Tyskland, Estland, Letland, Litauen, Polen, Finland, Sverige og Norge til at starte lokale fællesskaber, der på hver deres måde arbejder for en omstilling af vores blå fødevareproduktion baseret på regenerative principper.

I hvert af de deltagende lande er der allerede udpeget en national Cool Blue Future facilitator-organisation, som fremover vil arbejde på at udbrede den regenerative dyrkning i det pågældende land.

Cool Blue Future samler landene omkring Østersøen i en fælles bestræbelse på at udbrede kendskabet til regenerativ havdyrkning og inspirere flere til at dyrke tang, muslinger og østers. Ophænget er Manifest for regenerativ havdyrkning, som er blevet til takket være et samarbejde mellem Havhøst og universiteter, virksomheder og NGO’er fra hele Østersøområdet.

Cool Blue Future er støttet af EU. Samarbejdspartnere på Cool Blue Future er: SUBMARINER Network for Blue Growth EEIG, University of Tartu, Aktion Österbotten, EUCC – Die Küsten Union Deutschland, Latvian Institute of Aquatic Ecology, Klaipeda Science and Technology Park, Marinreparatørene, Gdynia Maritime University og Centre for Sea and Society, University of Gothenburg.

Læs mere om initiativet på Cool Blue Future og om Havhøsts arbejde på Havhøst.