Nye bæredygtige boliger i Ørestad Syd

0
400
I den sydlige del af Ørestaden er der netop nu to byggerier i gang, som har fokus på bæredygtighed. Man genbruger simpelthen materialer for at mindske forbruget og sætter dermed CO2-afrykket betydeligt ned. Vi har talt med Arkitektgruppen om projektet.

Der foregår rigtig meget byggeri i Ørestad Syd i øjeblikket – hvilket jo må siges at være tiltrængt, da mange mennesker flytter til byen i disse år. Flere end antallet af mennesker, der flytter herfra. Vi har brug for flere boliger, og Ørestad Syd er et af de områder, hvor der er plads til at placere nogle af disse nye boliger.

To af de igangværende byggerier er bæredygtige, og det er Arkitektgruppen og NREP, der er bygherre. Fokus i byggerierne er at genanvende flest mulige byggematerialer og samtidig opretholde en byggestandard, der lever op til kravene for bygningsreglementet 2020. Her fortæller projektchef Per Skovbæk Mortensen fra Arkitektgruppen om de bæredygtige byggerier:

”Vi har to projekter i Ørestaden, hvor vi sammen med Lendager Group arbejder med genbrugstiltag – og så har vi ét på tegnebrættet på Amager Strand, men de to i Ørestaden er under opførsel. Vi er længst med et rækkehus-projekt med 20 rækkehuse hver på ca. 200 m2.”

”I forhold til upcycling har vi støbt husene på stedet i beton –vi har fået leveret knust beton på byggepladsen, sat et blandingsanlæg op også er betonen blandet på stedet, og derfra fyldt det op i formerne.”

”I samme bebyggelse med de 20 rækkehuse har vi valgt at anvende genbrugsglas. For at få husene op i den høje energiklasse har vi sat to termoruder op i det samme vindue. Alt kan ikke laves med genbrugsruder, så 60 % af ruderne er genbrugsruder.”

”Gulvene er også i genbrugsmaterialer. Dinesen er kendt for at producere meget flotte plankegulve, og 40 % bliver af en eller anden grund sorteret fra. Det kan være en farveforskel eller en anden kosmetisk fejl men træet kan jo god bruges alligevel så det har vi fået kørt til et savværk, og så bruges det til gulvbrædder, indvendige skillevægge og udvendige beklædninger.”

Fremtidens byggeri

Upcycling af byggematerialer foregår dog ikke helt uden problemer. Det har blandt andet være en udfordring at finde materialer i store nok partier og af en standard, der er høj nok til, at det ikke går ud over kvaliteten på byggeriet.

Og der er en grænse for, eksempelvis hvor gamle vinduer må være for, at de kan leve op til nutidens og i dette tilfælde fremtidens krav. Kravet i disse projekter er nemlig at leve op til de standarder, der er i bygningsreglementet for 2020.

På trods af de udfordringer, der har været, synes Arkitektgruppen, som har bygget boliger i hele Danmark i over 30 år, at upcycling-byggerierne er en spændende rejse at være med på.

Arkitektgruppens udgangspunkt har været i denne proces, at den måde de bygger på, ikke må være dyrere end normalt. Det er, hvis man ser bort fra udviklingsomkostningerne, lykkedes, og de erfaringer, de har fået, vil give et godt afsæt til fremtidens byggerier:

”I et eller andet omfang kommer vi nok til at se mere og mere upcycling i byggebranchen. Vi tror på, at vi har et produkt, som er så godt, og som har så god en historie, at det vil gøre en forskel”

”Det er et idealistisk projekt – og jeg har ikke set nogen gøre det i det omfang, vi gør det, endnu.

Jeg tror på, at det er fremtidens byggeri, vi er ved at udvikle. Den måde at bruge beton, træ og vinduer på – i genbrugsmaterialer – det er vejen frem. Vi arbejder med det, der giver mening ud fra en CO2-perspektiv, design, tidsplan og budget.”

Rækkehusene regner Arkitektgruppen og NREP med at have klar til september i år.

Læs mere om upcycling her: https://lendager.com/upcycle/

Lendager Group om upcycling byggeri:

Produktionen af beton er ansvarlig for fem procent af verdens samlede CO2-udledning. Det er en udfordring, der skal løses. Ikke kun for at reducere de fem procent, men endnu vigtigere at sikre, at den globale CO2-udledning ikke stiger i takt med den stigende efterspørgsel.

Det er estimeret, at 60 procent af de nødvendige bygninger for vores vækst og urbanisering endnu ikke er bygget. Og det globale marked oplever vækstrater som aldrig før. Det tog kun 3 år (2011 – 2013) for Kina at bruge mere beton, end USA brugte i hele det 20. århundrede. Så der er brug for handling.

Hos Lendager Group ser vi en verden med en overflod af allerede eksisterende byggematerialer – beton, mursten, træ, plastik, glas og metal – som kan genanvendes og blive til nye materialer med nye funktioner og øget værdi. Med andre ord: at se affald som en ressource vil ændre industriens spilleregler. Og kan vi fortælle dig en hemmelighed? Det er en god forretning!

Forestil dig, hvor meget vi kunne reducere verdens samlede CO2-udledning, hvis vi implementerer principper om cirkulær økonomi i industrien og det byggede miljø på den globale skala. Alene i OECD-landene vil det betyde en reducering af 479.000 tons CO2 om året – det er mere end 12 gange Danmarks årlige CO2-udledning.